+
KM# 407: 25 歐爾, 1958-1973
價格, min: NT$ 8.04

挪威 25 歐爾, 1958-1973

錢幣 > 25 歐爾, 1958-1973 - 挪威  - obverse錢幣 > 25 歐爾, 1958-1973 - 挪威  - reverse

資訊:

克勞斯編號KM# 407
國家挪威
面值25 歐爾
年份1958-1973
流通時期國王奧拉夫五世 (1958 - 1991)
錢幣類型流通幣
元首奧拉夫五世
成分銅鎳
邊緣類型齒邊
形狀圓形
對準角度對正角度(0°)
重量(克)2.4
直徑(毫米)17
厚度(毫米)1.4

創作者:

名稱
兩面Per Palle Storm

發行量, 價值:

年份發行量價格, TWD
UncBUProof
19738.516.17520.000-NT$ 11.24
19727.928.58413.000-NT$ 13.64
19715.247.2006.000-NT$ 11.95
19701.545.4009.300-NT$ 27.11
196912.426.5003.100-NT$ 8.04
19684.963.4001.200-NT$ 15.03
19676.641.0002.500-NT$ 14.68
19666.075.0001.400-NT$ 10.13
19652.798.0001.800-NT$ 15.30
19644.953.0001.200-NT$ 10.49
19633.640.000+-NT$ 23.43
19626.304.000+-NT$ 12.23
19614.656.000+-NT$ 12.24
19603.964.200+-NT$ 8.71
19591.184.000--NT$ 18.04
19581.316.000--NT$ 93.36

標籤:

我的收藏

uCoin